DE WITTE WILLY

CENTRALE VERWARMING

ZONNE-BOILER

Een zonneboiler vangt de energie (licht en warmte) van de zon op om water te verwarmen. Warm water voor huishoudelijk gebruik is de tweedegrootste energievreter in een huishouden. De hoeveelheid warm water dat dagelijk verbruikt wordt per persoon is enorm (bad en douche, afwas,...). Door zonne-energie te gebruiken om dit water te verwarmen, kan je tot 60% energie besparen (lees: geld besparen) op je energiefactuur voor het opwarmen van water.


Een zonneboiler zet de energie van de zon niet om in elektriciteit, zoals zonnepanelen dat doen, maar zet de energie rechtstreeks om in warmt via de thermische zonne-collectoren. Deze warmte wordt naar het voorraadvat geleid en warmt het leidingwater op. Uw cv-ketel of elektrische weerstand hoeft voor dit warm water dus niet meer, of minder, aan te slaan, enkel op het ogenblik dat er onvoldoende zonlicht beschikbaar is.


Afhankelijk van uw project is er keuze tussen:

  • montage op of in het dak
  • vlakke collectoren of buiscollectoren